TENNISMASSA

LMT-punamurske kiinteytyy kastelun, lanauksen ja tiivistyksen jälkeen nopeasti. Yleensä kenttä voidaan ottaa käyttöön jo vii-
kon kuluessa sen valmistumisesta.

Punamurske on lähes pölytön ja miellyttäväpintainen pinnoite
joka saadaan uuden veroiseksi lanaamalla esimerkiksi routa-
vaurioiden jälkeen. LMT-punamurske on järkevä ja hyvä
valinta.

Vanhasta radasta uuden veroinen. LMT-punamurskekerros
tiilimurskeen, asfaltin tai vastaavan vanhan pinnoitteen päällä
on helppo tapa tehdä edustava urheilusuorituspaikka.

LMT-punamurske kannattaa ottaa mukaan jo suunnitteluvai-
heessa.
Asiantuntijamme ovat käytettävissänne jo suunnittelu-
vaiheessa. Ottamalla yhteyttä meihin saatte edullisen tarjouk-
sen LMT-punamurskeen käytöstä niin urheilukentälle kuin
tennis- ja pesäpallokentillekin.